Nhà Xưởng - Dịch Vụ

Trong rau trái vụ trong nhà kính

Nhà Lưới Trồng Rau
Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Trồng trọt trong hệ thống nhà màng

Nhà Màng Trồng Rau
Giải pháp đột phá cho người nông dân

Nhà Mái Vòm
Giải pháp mô hình nhà xưởng cho Doanh Nghiệp

Cho Thuê Nhà Xưởng
Giải pháp mới cho doanh nghiệp trong thời đại mới

[ux_products show=”featured”]

Vật Tư Nhà Kính

Nẹp cố định lưới, màng

Nẹp Nhà Kính, Nẹp Lưới

 
Lưới chắn côn trùng xâu bệnh

Lưới Chắn Côn Trùng

 
Màng nilong nhà kính nhà màng

Màng Nilong Nhà Kính

Chi tiết zich zac giữ cố định màng, lưới

Zich Zắc Giữ Kẹp Màng, Lưới

 

Sản Phẩm Khác

Hệ Thống Tưới Netafim
Giải pháp tưới tiêu tiên tiến cho người nông dân

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim

Phân Ủ Hữu Cơ Vi Sinh
Nguồn hữu cơ chất lượng cho cây 

Phân bón hữu cơ vi sinh

Tin Tức