Chi tiết về hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim là hệ thống tưới nước cho cây trồng với công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm nước hiệu qủa trong nuôi trồng nông nghiệp. Công nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm xuất phát từ đất nước Israel. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, công ty Netafim đem [...]