Nhà màng (nhà kính)

Home/Nhà màng (nhà kính)

Lắp đặt, thi công 350 m2 nhà màng trồng rau thủy canh tại Vĩnh Phúc

2020-06-08T15:36:29+07:00

Chi Tiết Dự Án MÔ TẢ Lắp đặt và thi công gần 6000 m2 nhà màng trồng lan ở Quảng Ninh Trung tâm Khoa học và Sản xuất Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh [...]

Lắp đặt, thi công gần 6000 m2 nhà màng tại Quảng Ninh

2019-03-24T21:56:22+07:00

Chi Tiết Dự Án MÔ TẢ Lắp đặt và thi công gần 6000 m2 nhà màng trồng lan ở Quảng Ninh Trung tâm Khoa học và Sản xuất Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh ĐỊA CHỈ [...]