Nhà kính 10,000 m2 tại Bác Ái, Ninh Thuận

  • Tên Dự Án: Nhà kính 10,000 m2 tại Bác Ái, Ninh Thuận
  • Mô Tả Dự Án: là dự án trồng rau quy mô lớn được DXHN thực hiện tại mảnh đất Ninh Thuận khô cằn nhiều nắng. Nhưng được áp dụng công nghệ cao nên vẫn có thể canh tác cho sản lượng tuyệt vời.
  • Diện Tích: 10,000 m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *