Nhà màng 2,000m2 tại Than Uyên, Lai Châu

  • Tên Dự Án: Nhà màng 2,000 m2 tại Than Uyên, Lai Châu
  • Mô Tả Dự Án: là dự án trồng rau quy mô được DXHN thực hiện tại Than Uyên, Lai Châu, cho sản lượng tuyệt vời.
  • Diện Tích: 2,000 m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *