Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ

Lắp đặt và thi công 5000m nhà màng và 5000m nhà lưới ở quận Long Biên, Hà Nội

ĐỊA CHỈ

Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ