Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ

Lắp đặt và thi công 1,2 ha tại thành phố Bình Cầm, tỉnh Lạng Sơn

ĐỊA CHỈ

Thành phố Bình Cầm – Tỉnh Lạng Sơn

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ