Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ

Lắp đặt và thi công gần 6000 m2 nhà màng trồng lan ở Quảng Ninh

Trung tâm Khoa học và Sản xuất Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh

ĐỊA CHỈ

Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ