Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ

Lắp đặt và thi công hệ thống nhà lưới cho nông nghiệp tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

ĐỊA CHỈ

Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ