Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ
Dự án thi công Nhà lưới tại trung tâm giống cây trồng Đạo Đức

ĐỊA CHỈ
KM 9- Đạo Đức – Vị Xuyên – Hà Giang

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ