Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ

Hệ thống nhà lưới, nhà màng trồng rau sạch tại huyện Sóc Sơn

ĐỊA CHỈ

Huyện Sóc Sơn

Nhà màng, nhà lưới trồng rau sạch tại huyện Sóc Sơn
5 / 5 (1 vote)

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ