Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ

Hệ thống nhà lưới, nhà màng trồng rau sạch tại huyện Sóc Sơn

ĐỊA CHỈ

Huyện Sóc Sơn

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ