Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ
Dự án thi công Nhà màng, nhà kính trong nhà tại KCN Đồng Văn 3, Hà Nam.

KHÁCH HÀNG
KCN Đồng Văn 3, Hà Nam.

ĐỊA CHỈ
KCN Đồng Văn 3, Hà Nam.

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ