Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ

Thi công nhà màng tại xã Long Xuyên huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương

ĐỊA CHỈ
Xã Long Xuyên huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương

1 giây để LIKE, 3 giây để CHIA SẺ