Những lưu ý khi bón phân cho cây cảnh

1. Sinh trưởng ở trong một diện tích tương đối chật hẹp như trong lòng chậu dẫn tới việc cây dễ trở nên còi cọc khi không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, quan điểm cho rằng nếu cây được thu nhỏ bằng việc để sống trong môi trường kém dinh dưỡng là một quan điểm [...]