Chống sâu bệnh

Home/Tag: Chống sâu bệnh

Ưu điểm và Nhược điểm mô hình nhà lưới trồng trọt

Cùng phân tích ưu điểm và nhược điểm của mô hình nhà lưới trồng trọt, từ đó giúp bạn có cái nhìn và quyết định phù hợp cho việc canh tác. […]

Ưu điểm và Nhược điểm mô hình nhà lưới trồng trọt2017-03-16T15:16:07+07:00

Mô hình nhà lưới trồng rau – Quá trình hình thành và phát triển

Mô hình nhà lưới trồng rau được hình thành rất lâu đời khi con người biết trồng trọt ở dạng sơ khai. Quá trình hình thành và phát triển mô hình này thế nào? […]

Mô hình nhà lưới trồng rau – Quá trình hình thành và phát triển2017-03-16T15:22:14+07:00

2 mô hình nhà lưới trồng rau sạch hiệu quả hiện nay

Mô hình nhà lưới trồng rau là một trong các mô hình canh tác rau sạch an toàn, cùng tìm hiểu các kiểu trồng rau trong nhà lưới hiệu quả ở ngoại thành. […]

2 mô hình nhà lưới trồng rau sạch hiệu quả hiện nay2017-02-19T10:12:59+07:00