Tại sao nên làm phân ủ ?

Đối với xác bã thực vật:  như vỏ cà phê, dây thanh long, rơm, thân lá cây bắp, gốc rạ,… những thứ này chưa phải là phân bón và cần ủ với Trichodẻma để có thể chuyển hóa chất hữu cơ thành chất mùn giúp cây hấp thu được, tăng độ tơi xốp cho đất [...]